Den somaliske Kvindeforening i Danmark


Den somaliske kvindeforening blev stiftet på initiativ af flere somaliske kvinder i Århus i 1993. Idéen opstod efter ankomsten af en gruppe somaliske flygtningekvinder til Danmark i begyndelsen af 1990’erne. De fandt hurtigt ud af, at der var brug for en organisation, der kunne hjælpe de somaliske kvinder om at håndtere integrationsudfordringer i Danmark.

Foreningens formål:
- At styrke og synliggøre de somaliske piger -/ kvinders position og muligheder i samfundet både nationalt og internationalt
- At formidle de grundlæggende danske værdier og normer til somalierne og omvendt
- At videreudvikle de allerede anvendte empowerment metoder for at skabe bedre forståelse for hinandens forskelligheder og ligheder - At skabe bedre dialog og kommunikation blandt forskellige etniske grupper

Generelle Aktiviteter:
- Organisering af de somaliske kvinder/ familier
- Afholdelse af debat, fester, sammenkomster og konferencer ( Nationalt & internationalt)
- Forebyggelse af FGC/FGM ( Female Genital Cutting/ Female Genital Mutilation) (pigeomskæring)

Konkrete tiltag:
- Orientering, formidling, vejledning, rådgivning, projektudformning, afholdelse af kurser, konferencer, udstillinger, udflugter, fester, sammenkomster og mm.
- Opsøgende arbejde inden for somaliske miljøer specielt målrettet enlige somaliske kvinder samt nyankomne somaliske kvinder.
- Kurser om børneopdragelse f.eks. om forskellen mellem den danske og den somaliske opdragelse
- Etablering af et mor-barn projektet
- Bidrag til dagplejemor kursus
- Deltagelse og afholdelse af nationale og internationale konferencer
- lave aktiviteter for somalisk kvinder, børn og unge
- Målrettet indsats over for de somaliske kvinder såsom at gøre kvinderne selvstædige og ansvarlige overfor familie, nærmeste og det lokale samfund
- At satse på internt netværk som familie, venner og bekendte, foreningen som formidler ønsker og behov til det omgivende samfund og omvendt, at besøge hinanden og tale om problemerne i foreningen


Foreningens fremtidige Visioner:
- At gøre de somaliske kvinder i stand til at forstå det danske samfund bedre at kende, så de kan hjælpe deres børn og familie til at udvikle sig positivt i forhold til integrationen.
- At alle somaliske kvinder bliver klar over skaden og konsekvensen af pigeomskæring
- At kunne bevare en del af sin kulturbaggrund og religion og blive optaget i den nye kultur
- At kunne opdrage sine børn positivt ved at give dem mulighed for at uddanne sig og få arbejde
- At forebygge misforståelse og manglende dialog og kommunikation mellem målgruppen og det omgivende samfund
- At der tages hensyn til at de somaliske kvinder har forskellige social baggrund at overkomme barriererne ved orientering og vejledning af kvinderne i forhold til det danske samfunds grundlæggende værdier og normer

WEBMASTER: ALI@NUUR.DK - COPYRIGHT 2005 - ALL RIGHTS RESERVED